Reforma integral realitzada a un habitatge adossat a Tarragona. Fotografia de Kethely Gomes.