Les cuines cada vegada més s’integren en espais oberts que connecten les diferents zones de la casa. No volem veure aigüeres ni campanes extractores sinó elements purs i senzills que únicament ens proporcionen aigua i evitin fums i olors, això ho hem aconseguit amb la cuina Cassini Stone.