Informació LSSICE

Cuina 1
NIF E55524474

Direcció: C/ Sant Antoni Mª Claret 25, baixos 43002 Tarragona
Telèfon: 977 23 11 39

Política de privacitat de dades de caràcter personal.

Cuina 1 , amb domicili a Tarragona C/ Sant Antoni Mª Claret 25, baixos 43002  i telèfon (+34) 977 23 11 39 , per a informar dels serveis, realitzar pressuposts, enviar newsletters, demana en aquesta pàgina web dades personals que seran tractades conforme la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999 i que seràn enregistrades en els postres fitxers per a les finalitats anteriorment dites.

Cuina 1 , com a responsable d’aquests fitxers, entén que en el moment que vosaltres ens envieu dades personals a través del formulari que conté aquesta pàgina web o mitjançant el correu electrònic, ens esteu donant la vostra autorització i consentiment per incorporar aquestes dades als nostres fitxers automatitzats, si bé amb caràcter revocable, i que accepteu les condicions dels seu tractament expressades a continuació.

Drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de dades

Les dades que us sol.licitem són les estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen i en cap cas esteu obligats a facilitar-nos les vostres dades personals, encara que en ser algunes d’elles absolutament imprescindibles (per exemple, l’e-mail) en no voler facilitar-les, ens impediríeu portar a terme determinats serveis que oferim.

La present pàgina web recull dades de caràcter personal mitjançant 2 tipus diferents de formulari, amb les condicions que s’entendran que l’usuari accepta en fer clic sobre el botó ENVIAR que es troba en els formularis següents de recollida de dades:

* Formulari d’informació de serveis i pressuposts: Té com a única finalitat la recollida les dades necessàries de les empreses per poder facilitar-los el llistat dels nostres serveis i un pressupost econòmic. Com a dades personals només sol.licitem el nom, empresa i e-mail de l’interlocutor de l’empresa.

Les dades incorporades als nostres fitxers són absolutament confidencials i utilizades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades.

Les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i complint tots els requisits que obliga la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999.
Les vostres dades personals no seran cedides ni transferides a tercers si no en tinguéssim el consentiment previ.

Com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició de dades?

En qualsevol moment teniu dret a accedir als nostres fitxers per a consultar les dades incorporades, rectificar-les i donar-vos de baixa si no desitgeu seguir constant en ells. En cas de cancel.lació de les dades personals, aquestes seran bloquejades no estant més a disposició de Cuina1. Aquests drets són gratuïts i es realitzaran en els terminis establerts en la Llei.

Podeu comunicar-nos el dret que desitgeu exercir en l’adreça de correu electrònic cuina1@cuina1.com per a la seva cancel.lació, o a la nostra adreça postal C/ Sant Antoni Mª Claret 25, baixos 43002 Tarragona

Copyright

Els continguts de la pàgina WWW de Cuina1.com són propietat (Copyright ©) de Cuina 1.
Queda prohibida la reproducció, transferència, distribució o emmagatzemament dels continguts, ja sigui en part o en la seva totalitat, per qualsevol mitjà, sense l’autorització prèvia per escrit de Cuina1.

Cuina 1 es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions així com també altres condicions generals o particulars que resultin d’aplicació. Igualment, ens reservem el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc Web i dels seus continguts.